به نظر شما تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی 2017 چه مقامی کسب خواهد کرد؟؟
(50.37%) 339
اول تا سوم
(32.98%) 222
چهارم تا ششم
(16.64%) 112
هفتم تا نهم

تعداد شرکت کنندگان : 673