به نظر شما تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی 2017 چه مقامی کسب خواهد کرد؟؟
(50.13%) 359
اول تا سوم
(32.96%) 236
چهارم تا ششم
(16.89%) 121
هفتم تا نهم

تعداد شرکت کنندگان : 716