به نظر شما تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی 2017 چه مقامی کسب خواهد کرد؟؟
(50%) 361
اول تا سوم
(32.68%) 236
چهارم تا ششم
(17.31%) 125
هفتم تا نهم

تعداد شرکت کنندگان : 722