به نظر شما تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی 2017 چه مقامی کسب خواهد کرد؟؟
(50%) 360
اول تا سوم
(32.77%) 236
چهارم تا ششم
(17.22%) 124
هفتم تا نهم

تعداد شرکت کنندگان : 720