به نظر شما تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی 2017 چه مقامی کسب خواهد کرد؟؟
(50.43%) 351
اول تا سوم
(32.75%) 228
چهارم تا ششم
(16.81%) 117
هفتم تا نهم

تعداد شرکت کنندگان : 696