به نظر شما تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی 2017 چه مقامی کسب خواهد کرد؟؟
(50.58%) 345
اول تا سوم
(32.69%) 223
چهارم تا ششم
(16.71%) 114
هفتم تا نهم

تعداد شرکت کنندگان : 682