به نظر شما تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی 2017 چه مقامی کسب خواهد کرد؟؟
(50.21%) 356
اول تا سوم
(32.72%) 232
چهارم تا ششم
(17.06%) 121
هفتم تا نهم

تعداد شرکت کنندگان : 709