به نظر شما تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی 2017 چه مقامی کسب خواهد کرد؟؟
(50.06%) 361
اول تا سوم
(32.73%) 236
چهارم تا ششم
(17.19%) 124
هفتم تا نهم

تعداد شرکت کنندگان : 721