به نظر شما تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی 2017 چه مقامی کسب خواهد کرد؟؟
(50.21%) 357
اول تا سوم
(32.77%) 233
چهارم تا ششم
(17.01%) 121
هفتم تا نهم

تعداد شرکت کنندگان : 711