به نظر شما تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی 2017 چه مقامی کسب خواهد کرد؟؟
(50.06%) 373
اول تا سوم
(32.75%) 244
چهارم تا ششم
(17.18%) 128
هفتم تا نهم

تعداد شرکت کنندگان : 745